Untitled Document
 
  เมนูหลัก
  ข่าวสาร
  กิจกรรมโรงเรียน
  ผลงานนักเรียน
  ผลงานครู
  ติดต่อสอบถาม
  ผลงานและความสำเร็จ
 
 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  กระทรวงศึกษาธิการ
  เว็บไซต์ สพฐ.
  เว็บไซต์ สทศ.
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานอุดมศึกษา
  สำนักงานอาชีวศึกษา
 
  สถิติเข้าเยี่ยมชม
  web counter

 

::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) :: ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน :: ชุมชนร่วมคิด สร้างจิตอาสา ส่งเสริมพัฒนากีฬาและอาชีพ ::
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watphailom

ที่อยู่ : 17/101 หมู่ที่ 6  ซ.พิศาลธีรคุณ  

ตำบล : จันทนิมิต

อำเภอ : เมืองจันทบุรี

จังหวัด : จันทบุรี

รหัสไปรษณีย์  : 22000

โทรศัพท์ : 0 -3932-1616

โทรสาร : 0-3931-3090

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 3 สิงหาคม 2465

อีเมล์ : PLschool06@gmail.com

   
 
 
 
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
17/101 หมู่ที่ 6  ซ.พิศาลธีรคุณ  ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Tel:039-321616 E-mail :PLschool06@gmail.com
Copyright 2017 Docom. All rights reserved