Untitled Document
  เมนูหลัก
  ข่าวสาร
  กิจกรรมโรงเรียน
  ผลงานนักเรียน
  ผลงานครู
  ติดต่อสอบถาม
  ผลงานและความสำเร็จ
 
 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  กระทรวงศึกษาธิการ
  เว็บไซต์ สพฐ.
  เว็บไซต์ สทศ.
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานอุดมศึกษา
  สำนักงานอาชีวศึกษา
 
  สถิติเข้าเยี่ยมชม
  website counter

 

::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) :: ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน :: ชุมชนร่วมคิด สร้างจิตอาสา ส่งเสริมพัฒนากีฬาและอาชีพ ::
 
[ ผลงานและความสำเร็จ ] 
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ด้วยรูปแบบ KPCA : Model
16 สิงหาคม 2564 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย)ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับยอดเยี่ยม ด้วยรูปแบบ KPCA : Model ...
>>อ่านต่อ
รางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2564 ของคุรุสภา ประเภท การบริหารและการจัดการสถานศึกษา ระดับภูมิภาค
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) ได้รับรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2564 ของคุรุสภา ประเภท การบริหารและการจัดการสถานศึกษา ระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และเราจะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ...
>>อ่านต่อ
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) ผ่านการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรมโครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม สพฐ.
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) ผ่านการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรมโครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม ของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๓ ...
>>อ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) โครงการโรงเรียนสุจริต
นายศักดินันท์ ศรีไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ...
>>อ่านต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 25 หน้า รวมทั้งหมด : 7 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>
 
 
 
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
17/101 หมู่ที่ 6  ซ.พิศาลธีรคุณ  ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Tel:039-321616 E-mail :PLschool06@gmail.com
Copyright 2017 Docom. All rights reserved