Untitled Document
  เมนูหลัก
  ข่าวสาร
  กิจกรรมโรงเรียน
  ผลงานนักเรียน
  ผลงานครู
  ติดต่อสอบถาม
  ผลงานและความสำเร็จ
 
 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  กระทรวงศึกษาธิการ
  เว็บไซต์ สพฐ.
  เว็บไซต์ สทศ.
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานอุดมศึกษา
  สำนักงานอาชีวศึกษา
 
  สถิติเข้าเยี่ยมชม
  website counter

 

::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) :: ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน :: ชุมชนร่วมคิด สร้างจิตอาสา ส่งเสริมพัฒนากีฬาและอาชีพ ::

 

ประกาศการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษาในสถานการณ์ที่จังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
 
>> เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ทั่วประเทศมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีคำสั่งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕...อ่านต่อ
การอบรมครูแกนนำค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรฯ
 
>> 15-16 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำโครงการ"ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี " ประจำปี 2564 โดย สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาธรรมชาติแล...อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
 
>> 12 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) มีมติยังไม่อนุญาตให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน( On-site )ได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครองตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้าน ( On-hand ) ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดเตรียมเอกสารการเรียนและแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้เรียนรู้และ...อ่านต่อ
  
 
   
 
 
ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก
   
 
 
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
17/101 หมู่ที่ 6  ซ.พิศาลธีรคุณ  ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Tel:039-321616 E-mail :PLschool06@gmail.com
Copyright 2017 Docom. All rights reserved login
 
  teacher only