::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) :: ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน :: ชุมชนร่วมคิด สร้างจิตอาสา ส่งเสริมพัฒนากีฬาและอาชีพ ::
 

การอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
 
>>9 - 11 พ.ค. 2562 คณะครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) ได้เข้าร่วมการอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ณ โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 ...อ่านต่อ
การประชุมปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
 
>>7-9 พ.ค. 2562 คณะครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) ได้เข้าร่วมการประชุมปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน (รุ่นที่ 1) ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ...อ่านต่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร
 
>>3 พ.ค. 2562 คณะครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อทย์) ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ...อ่านต่อ
 
   
 
 
ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก
   
 
 
  เมนูหลัก
  ข่าวสาร
  กิจกรรมโรงเรียน
  ผลงานนักเรียน
  ผลงานครู
  ติดต่อสอบถาม
  ผลงานและความสำเร็จ
 
 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  กระทรวงศึกษาธิการ
  เว็บไซต์ สพฐ.
  เว็บไซต์ สทศ.
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานอุดมศึกษา
  สำนักงานอาชีวศึกษา
 
  สถิติเข้าเยี่ยมชม
 
AmazingCounters.com

 

 
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
17/101 หมู่ที่ 6  ซ.พิศาลธีรคุณ  ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Tel:039-321616 E-mail :PLschool06@gmail.com
Copyright 2017 Docom. All rights reserved loin
 
  teacher only