Untitled Document
  เมนูหลัก
  ข่าวสาร
  กิจกรรมโรงเรียน
  ผลงานนักเรียน
  ผลงานครู
  ติดต่อสอบถาม
  ผลงานและความสำเร็จ
 
 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  กระทรวงศึกษาธิการ
  เว็บไซต์ สพฐ.
  เว็บไซต์ สทศ.
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานอุดมศึกษา
  สำนักงานอาชีวศึกษา
 
  สถิติเข้าเยี่ยมชม
  website counter

 

::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) :: ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน :: ชุมชนร่วมคิด สร้างจิตอาสา ส่งเสริมพัฒนากีฬาและอาชีพ ::

 

รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565
 
>> โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) ขอแสดงความยินดีกับครูรติยา สืบวงศ์รุ่ง และครูสายชล ทองนวล ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยครูรติยา สืบวงศ์รุ่งยังได้รับการคัดเลือกในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย ...อ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นวิทยากรการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สพป.จบ.1
 
>> 11 กันยายน 2564 ได้รับเกียรติจาก สพป.จันทบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet “ การบริหารจัดการระบบและกลไกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดี ( โรงเรียนขยายโอกาส ) ” ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการและครูที่เกี่ยวข้อง ของแต่ละโรงเรียนในเขตพื้นที่ ...อ่านต่อ
การจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาทของรัฐบาล
 
>> 3 กันยายน 2564 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 2,000 บาทให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ...อ่านต่อ
  
 
   
 
 
ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก
   
 
 
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
17/101 หมู่ที่ 6  ซ.พิศาลธีรคุณ  ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Tel:039-321616 E-mail :PLschool06@gmail.com
Copyright 2017 Docom. All rights reserved login
 
  teacher only