Untitled Document
  เมนูหลัก
  ข่าวสาร
  กิจกรรมโรงเรียน
  ผลงานนักเรียน
  ผลงานครู
  ติดต่อสอบถาม
  ผลงานและความสำเร็จ
 
 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  กระทรวงศึกษาธิการ
  เว็บไซต์ สพฐ.
  เว็บไซต์ สทศ.
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานอุดมศึกษา
  สำนักงานอาชีวศึกษา
 
  สถิติเข้าเยี่ยมชม
  web counter

 

::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) :: ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน :: ชุมชนร่วมคิด สร้างจิตอาสา ส่งเสริมพัฒนากีฬาและอาชีพ ::

 

ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนวัดเกาะตะเคียน สพป.จันทบุรี เขต 1
 
>> 24 มกราคม 2566 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเกาะตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กับคณะครูที่เป็นวิทยากรแกนนำ ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย)...อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
 
>> 24 มกราคม 2566 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีนายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ เป็นประธานการประชุม...อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิกิตติ - จุลมณี ผลภาษี
 
>> 23 มกราคม 2566 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) จัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิกิตติ - จุลมณี ผลภาษี ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 99 ปี โดยมูลนิธิกิตติ - จุลมณี ผลภาษีเป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯมาอย่างต่อเนื่อง ...อ่านต่อ
  
 
   
 
 
ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก
   
 
 
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
17/101 หมู่ที่ 6  ซ.พิศาลธีรคุณ  ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Tel:039-321616 E-mail :PLschool06@gmail.com
Copyright 2017 Docom. All rights reserved login
 
  teacher only