Untitled Document
  เมนูหลัก
  ข่าวสาร
  กิจกรรมโรงเรียน
  ผลงานนักเรียน
  ผลงานครู
  ติดต่อสอบถาม
  ผลงานและความสำเร็จ
 
 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  กระทรวงศึกษาธิการ
  เว็บไซต์ สพฐ.
  เว็บไซต์ สทศ.
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานอุดมศึกษา
  สำนักงานอาชีวศึกษา
 
  สถิติเข้าเยี่ยมชม
  website counter

 

::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) :: ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน :: ชุมชนร่วมคิด สร้างจิตอาสา ส่งเสริมพัฒนากีฬาและอาชีพ ::

 

การทำนาหว่านข้าวหอมไผ่ล้อมฯ ประจำปี 2564
 
>> 15 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมกิจกรรมหว่านข้าวหอมไผ่ล้อม ในแปลงนาของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้ปกครองนักเรียนให้คำแนะนำตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการ ...อ่านต่อ
จ่ายเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 
>> 11 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) จ่ายเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา มอบหนังสือเรียน แบบฝึกหัดและอุปกรณ์การเรียนสำหรับประกอบการเรียนรู้ที่บ้าน (On-Hand) และการเรียนรู้ผ่านแอพพลิเคชั่น (On-Demand) ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในอำเภอเมืองจันทบุรี ที่ยังไม่สามารถจัดกา...อ่านต่อ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพ
 
>> 11 มิถุนายน 2564 นายศักดินันท์ ศรีไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) ร่วมบันทึกข้อตกลงร่วมมือ ( MOU ) การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา กับผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี และผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ โดยมีศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...อ่านต่อ
  
 
   
 
 
ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก
   
 
 
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
17/101 หมู่ที่ 6  ซ.พิศาลธีรคุณ  ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Tel:039-321616 E-mail :PLschool06@gmail.com
Copyright 2017 Docom. All rights reserved login
 
  teacher only