Untitled Document
  เมนูหลัก
  ข่าวสาร
  กิจกรรมโรงเรียน
  ผลงานนักเรียน
  ผลงานครู
  ติดต่อสอบถาม
  ผลงานและความสำเร็จ
 
 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  กระทรวงศึกษาธิการ
  เว็บไซต์ สพฐ.
  เว็บไซต์ สทศ.
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานอุดมศึกษา
  สำนักงานอาชีวศึกษา
 
  สถิติเข้าเยี่ยมชม
  web counter

 

::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) :: ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน :: ชุมชนร่วมคิด สร้างจิตอาสา ส่งเสริมพัฒนากีฬาและอาชีพ ::
 
[ ผลงานนักเรียน ] 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 68
เด็กหญิงภัทรสุดา ดีวี ,เด็กชายโยธิน เรืองสวัสดิ์ , เด็กหญิงอมิตา แก้วขุ่น ได้รับรางวัลเหรียญทอง แดง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ...
>>อ่านต่อ
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 68
เด็กชายณัชพล บัวจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ เด็กพิเศษบกพร่องทางการเรียนรู้ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ...
>>อ่านต่อ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
เด็กชายโยธิน เรืองสวัสดิ์ ,เด็กหญิงอมิตตา แก้วขุ่น ,เด็กหญิงภัทรสุดา ดีวี ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ...
>>อ่านต่อ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
เด็กหญิงวราศิณา ใจจิตแจ่ม นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเล่านิทานเด็กิพเศษ บกพร่องทางการเรียนรู้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ...
>>อ่านต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 17 หน้า รวมทั้งหมด : 5 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ] Next>>
 
 
 
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
17/101 หมู่ที่ 6  ซ.พิศาลธีรคุณ  ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Tel:039-321616 E-mail :PLschool06@gmail.com
Copyright 2017 Docom. All rights reserved