Untitled Document
  เมนูหลัก
  ข่าวสาร
  กิจกรรมโรงเรียน
  ผลงานนักเรียน
  ผลงานครู
  ติดต่อสอบถาม
  ผลงานและความสำเร็จ
 
 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  กระทรวงศึกษาธิการ
  เว็บไซต์ สพฐ.
  เว็บไซต์ สทศ.
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานอุดมศึกษา
  สำนักงานอาชีวศึกษา
 
  สถิติเข้าเยี่ยมชม
  web counter

 

::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) :: ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน :: ชุมชนร่วมคิด สร้างจิตอาสา ส่งเสริมพัฒนากีฬาและอาชีพ ::
 
[ ผลงานครู ] 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
นางสายชล ทองนวล ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม. 1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ จ.สมุทรปราการ ...
>>อ่านต่อ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
นางธัญญารัตน์ ตันตวาที ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป. 1 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ จ.สมุทรปราการ ...
>>อ่านต่อ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
นายหัสชัย สะอาด ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ จ.สมุทรปราการ ...
>>อ่านต่อ
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 68
นางสายชล ทองนวล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ...
>>อ่านต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 25 หน้า รวมทั้งหมด : 7 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>
 
 
 
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
17/101 หมู่ที่ 6  ซ.พิศาลธีรคุณ  ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Tel:039-321616 E-mail :PLschool06@gmail.com
Copyright 2017 Docom. All rights reserved