::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) :: ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน :: ชุมชนร่วมคิด สร้างจิตอาสา ส่งเสริมพัฒนากีฬาและอาชีพ ::
 

นักเรียนเข้าร่วมการอบรม(อย.)น้อย
27 พ.ค. 2562 คุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) ได้เข้าร่วมอบรม อย. น้อย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ...
>>อ่านต่อ
การอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
9 - 11 พ.ค. 2562 คณะครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) ได้เข้าร่วมการอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ณ โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 ...
>>อ่านต่อ
การประชุมปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
7-9 พ.ค. 2562 คณะครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) ได้เข้าร่วมการประชุมปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน (รุ่นที่ 1) ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ...
>>อ่านต่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร
3 พ.ค. 2562 คณะครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อทย์) ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ...
>>อ่านต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 277 หน้า รวมทั้งหมด : 70 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ] Next>>
 
 
  เมนูหลัก
  ข่าวสาร
  กิจกรรมโรงเรียน
  ผลงานนักเรียน
  ผลงานครู
  ติดต่อสอบถาม
  ผลงานและความสำเร็จ
 
 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  กระทรวงศึกษาธิการ
  เว็บไซต์ สพฐ.
  เว็บไซต์ สทศ.
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานอุดมศึกษา
  สำนักงานอาชีวศึกษา
 
  สถิติเข้าเยี่ยมชม
 
AmazingCounters.com

 

 
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
17/101 หมู่ที่ 6  ซ.พิศาลธีรคุณ  ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Tel:039-321616 E-mail :PLschool06@gmail.com
Copyright 2017 Docom. All rights reserved