Untitled Document
  เมนูหลัก
  ข่าวสาร
  กิจกรรมโรงเรียน
  ผลงานนักเรียน
  ผลงานครู
  ติดต่อสอบถาม
  ผลงานและความสำเร็จ
 
 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  กระทรวงศึกษาธิการ
  เว็บไซต์ สพฐ.
  เว็บไซต์ สทศ.
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานอุดมศึกษา
  สำนักงานอาชีวศึกษา
 
  สถิติเข้าเยี่ยมชม
  website counter

 

::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) :: ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน :: ชุมชนร่วมคิด สร้างจิตอาสา ส่งเสริมพัฒนากีฬาและอาชีพ ::
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและคัดเลือกการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
17 กันยายน พ.ศ.2563 ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย)ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและคัดเลือกการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) กิจกรรมโรงเรียนสุจริต ในรูปแบบภาพยนตร์หนังสั้น SECRET OF CLASSROOM 3/1(ความลับของห้อง ม.3/1) จัดทำโดยครูและนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย)และได้รับรางวัลชนะเลิศภาพยนตร์หนัง...
>>อ่านต่อ
วันสันติภาพโลกหรือวันสันติภาพสากล
21 กันยายน พ.ศ.2563 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) ได้ดำเนินกิจกรรมวันสันติภาพโลกหรือวันสันติภาพสากล ซึ่งวันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็ยวันยุติการสู้รบ และประกาศให้เป็นวันสันติภาพโลกหรือวันสันติภาพสากล(The Internation Day of Peace)เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนหยุดใช้ความรุนแรงกันทั่วโลกและหยุดการทำสงครามตลิดทั้งวัน อีกทั้งยังได้มีการเช...
>>อ่านต่อ
การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย)
18 กันยายน พ.ศ.2563 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย)จ.จันทบุรี มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย)จ.จันทบุรี โดยมีตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องคือมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติ และสนองความต้องการของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เร...
>>อ่านต่อ
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินก์อุทัย) ร่วมกันดำนาข้าวในโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินก์อุทัย) (ฐานแหล่งเรียนรู้)
14 กันยายน 2563 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินก์อุทัย)ร่วมดำนาซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินก์อุทัย) เพื่อเป็นการปลูกฝังความรู้ด้านการทำนาข้าวกับวิถีชีวิตของคนไทยโดยเรียนรู้จากประสบการณ์การตรงและยังสามารถถอดบทเรียนความสอดคล้องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา ศาสตร์ท้องถิ่...
>>อ่านต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 444 หน้า รวมทั้งหมด : 111 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ] Next>>
 
 
 
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
17/101 หมู่ที่ 6  ซ.พิศาลธีรคุณ  ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Tel:039-321616 E-mail :PLschool06@gmail.com
Copyright 2017 Docom. All rights reserved