::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) :: ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน :: ชุมชนร่วมคิด สร้างจิตอาสา ส่งเสริมพัฒนากีฬาและอาชีพ ::
 

กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย)จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานต่างๆของสถานศึกษาจากผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี ...
>>อ่านต่อ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐในสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐในสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 20 โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ...
>>อ่านต่อ
กิจกรรมการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้น ป.4-6
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย)จัดกิจกรรมการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ...
>>อ่านต่อ
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย)ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ...
>>อ่านต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 110 หน้า รวมทั้งหมด : 28 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] Next>>
 
 
  เมนูหลัก
  ข่าวสาร
  กิจกรรมโรงเรียน
  ผลงานนักเรียน
  ผลงานครู
  ติดต่อสอบถาม
  ผลงานและความสำเร็จ
 
 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  กระทรวงศึกษาธิการ
  เว็บไซต์ สพฐ.
  เว็บไซต์ สทศ.
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานอุดมศึกษา
  สำนักงานอาชีวศึกษา
 
  สถิติเข้าเยี่ยมชม
 

 

 
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
17/101 หมู่ที่ 6  ซ.พิศาลธีรคุณ  ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Tel:039-321616 E-mail :PLschool06@gmail.com
Copyright 2017 Docom. All rights reserved