::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) :: ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน :: ชุมชนร่วมคิด สร้างจิตอาสา ส่งเสริมพัฒนากีฬาและอาชีพ ::
 

การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นป.1-3และม.1-3
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย)จัดกิจกรรมค่ายถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นป.1-3และม.1-3 โดยคณะครูมีส่วนร่วมเป็นวิทยากรในแต่ละฐานการเรียนรู้ ทั้งนี้นักเรียนได้นำหลักการ 2-3-4 มาคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี ...
>>อ่านต่อ
กิจกรรมค่ายไร้โรคภัยด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) จัดกิจกรรมค่ายไร้โรคภัยด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ให้กับนักเรียนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลเมืองจันทนิมิต และวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะขวาง ...
>>อ่านต่อ
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560
วันที่ 14 กันยายน 2560 คณะครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเปิดโลกการเรียนรู้นอกสถานที่ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ส่วนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถาน อุทยานการเรียนรู้ หาดทรายดำและประภาคารแหลมงอบ จังหวัดตราด ...
>>อ่านต่อ
คณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการPLCสู่สถานศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) โดยผู้บริหารและคณะครูร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ...
>>อ่านต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 110 หน้า รวมทั้งหมด : 28 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] Next>>
 
 
  เมนูหลัก
  ข่าวสาร
  กิจกรรมโรงเรียน
  ผลงานนักเรียน
  ผลงานครู
  ติดต่อสอบถาม
  ผลงานและความสำเร็จ
 
 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  กระทรวงศึกษาธิการ
  เว็บไซต์ สพฐ.
  เว็บไซต์ สทศ.
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานอุดมศึกษา
  สำนักงานอาชีวศึกษา
 
  สถิติเข้าเยี่ยมชม
 

 

 
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
17/101 หมู่ที่ 6  ซ.พิศาลธีรคุณ  ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Tel:039-321616 E-mail :PLschool06@gmail.com
Copyright 2017 Docom. All rights reserved