Untitled Document
  เมนูหลัก
  ข่าวสาร
  กิจกรรมโรงเรียน
  ผลงานนักเรียน
  ผลงานครู
  ติดต่อสอบถาม
  ผลงานและความสำเร็จ
 
 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  กระทรวงศึกษาธิการ
  เว็บไซต์ สพฐ.
  เว็บไซต์ สทศ.
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานอุดมศึกษา
  สำนักงานอาชีวศึกษา
 
  สถิติเข้าเยี่ยมชม
  website counter

 

::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) :: ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน :: ชุมชนร่วมคิด สร้างจิตอาสา ส่งเสริมพัฒนากีฬาและอาชีพ ::
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการอ่านภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ รร.บ้านหนองแก และงานอาชีพ รร.บ้านบุกะสัง จ.สระแก้ว
31 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหนองแก สพป.สระแก้ว เขต 1 และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรงานอาชีพ โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป.สรแก้ว เขต 2 ตามแผนงานพัฒนาบุคลากรโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ...
>>อ่านต่อ
บันทึกข้อตกลงร่วมพัฒนา(MOU) การให้บริการทางวิชาการ การสอนงานอาชีพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมพัฒนา(MOU) การให้บริการทางวิชาการ การสอนงานอาชีพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กับภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.รำไพพรรณี , วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์จันทบุรี ตามแผนงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ...
>>อ่านต่อ
การปฐมนิเทศหลักสูตรงานอาชีพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี , วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์จันทบุรี และครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศหลักสูตรงานอาชีพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตามแผนงานการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ...
>>อ่านต่อ
การอบบรมเชิงปฏิบัติการอาสาแจ้งเหตุฉุกเฉินชุมชน
24 พฤษภาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาแจ้งเหตุฉุกเฉินชุมชน โดยโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) ...
>>อ่านต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 444 หน้า รวมทั้งหมด : 111 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] 51 [ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ] Next>>
 
 
 
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
17/101 หมู่ที่ 6  ซ.พิศาลธีรคุณ  ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Tel:039-321616 E-mail :PLschool06@gmail.com
Copyright 2017 Docom. All rights reserved