Untitled Document
 
  เมนูหลัก
  ข่าวสาร
  กิจกรรมโรงเรียน
  ผลงานนักเรียน
  ผลงานครู
  ติดต่อสอบถาม
  ผลงานและความสำเร็จ
 
 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  กระทรวงศึกษาธิการ
  เว็บไซต์ สพฐ.
  เว็บไซต์ สทศ.
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานอุดมศึกษา
  สำนักงานอาชีวศึกษา
 
  สถิติเข้าเยี่ยมชม
  web counter

 

::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) :: ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน :: ชุมชนร่วมคิด สร้างจิตอาสา ส่งเสริมพัฒนากีฬาและอาชีพ ::
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนจันทนิมิต
29 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขยายผลและสร้างเครือข่ายในชุมชนจันทนิมิต โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลจันทนิมิต และบุคลากรของเทศบาลเมืองจันทนิมิต เข้าร่วมกิจกรรม ...
>>อ่านต่อ
ค่ายถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายนักเรียนแกนนำกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้
22 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) จัดกิจกรรมค่ายถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนแกนนำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ โดยนายสมชาย อรุณธัญญา รองผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน ...
>>อ่านต่อ
ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รร.สตรีมารดาพิทักษ์
19 ตุลาคม 2563 นายศักดินันท์ ศรีไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) นำพาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษารร.สตรีมารดาพิทักษ์จันทบุรี พร้อมด้วย ดร.สุทธิ สุวรรณปาล ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.จันทบุรี เขต 1 โดย ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์และคณะครูร่วมให้การต้...
>>อ่านต่อ
การประชุมผู้บริหารอำเภอเมือง " กาแฟสัมพันธ์สัญจร" ประจำเดือนตุลาคม 2563
19 ตุลาคม 2563 ชมรมผู้บริหารอำเภอเมืองจันทบุรี จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563 " กาแฟสัมพันธ์สัญจร" ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) ...
>>อ่านต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 742 หน้า รวมทั้งหมด : 186 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ] 84 [ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ] Next>>
 
 
 
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
17/101 หมู่ที่ 6  ซ.พิศาลธีรคุณ  ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Tel:039-321616 E-mail :PLschool06@gmail.com
Copyright 2017 Docom. All rights reserved