Untitled Document
 
  เมนูหลัก
  ข่าวสาร
  กิจกรรมโรงเรียน
  ผลงานนักเรียน
  ผลงานครู
  ติดต่อสอบถาม
  ผลงานและความสำเร็จ
 
 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  กระทรวงศึกษาธิการ
  เว็บไซต์ สพฐ.
  เว็บไซต์ สทศ.
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานอุดมศึกษา
  สำนักงานอาชีวศึกษา
 
  สถิติเข้าเยี่ยมชม
  web counter

 

::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) :: ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน :: ชุมชนร่วมคิด สร้างจิตอาสา ส่งเสริมพัฒนากีฬาและอาชีพ ::
 

ผู้บริหารและคณะครูได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) ขอแสดงความยินดีกับครูนิชานันท์ บุรวัชระไชย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ,ครูสุธาสินี ไพฑูรย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เป็นตัวแทนภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ , ผอ.ศักดินันท์ ศรีไพร รับรางวัลระดับเหรียญทอง , ครูรติยา สืบวงศ์รุ่ง และครูสุ...
>>อ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นวิทยากรการถอดบทเรียน Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษา
31 สิงหาคม 2564 นายศักดินันท์ ศรีไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) ได้รับเชิญจากสพป.สระแก้ว เขต 2 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ "การถอดบทเรียน Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษา" ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบโครงการ ผ่านระบบ ZOOM Meeting ...
>>อ่านต่อ
การนำเสนอนวัตกรรมความดี ด้วย RATIYA Model
26 สิงหาคม 2564 นางสาวรติยา สืบวงศ์รุ่ง ครูชำนาญการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) เข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมความดี ด้วย RATIYA Model ตามโครงการพัฒนายุวฑูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ของสพป.จันทบุรี เขต 1 ผ่าน Google Meet โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย ...
>>อ่านต่อ
การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา ( 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564)
24 สิงหาคม 2564 นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รองผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา( 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564 ) กับผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายคุณภาพสัมพันธ์ จันท์ 1 ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 99 ปี โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) ...
>>อ่านต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 742 หน้า รวมทั้งหมด : 186 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ] 71 [ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ] Next>>
 
 
 
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
17/101 หมู่ที่ 6  ซ.พิศาลธีรคุณ  ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Tel:039-321616 E-mail :PLschool06@gmail.com
Copyright 2017 Docom. All rights reserved