Untitled Document
  เมนูหลัก
  ข่าวสาร
  กิจกรรมโรงเรียน
  ผลงานนักเรียน
  ผลงานครู
  ติดต่อสอบถาม
  ผลงานและความสำเร็จ
 
 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  กระทรวงศึกษาธิการ
  เว็บไซต์ สพฐ.
  เว็บไซต์ สทศ.
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานอุดมศึกษา
  สำนักงานอาชีวศึกษา
 
  สถิติเข้าเยี่ยมชม
  web counter

 

::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) :: ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน :: ชุมชนร่วมคิด สร้างจิตอาสา ส่งเสริมพัฒนากีฬาและอาชีพ ::
 

การมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
3 สิงหาคม 2564 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) ระดมทรัพยากรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มอบเป็นทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ COVID-19 ให้กับนักเรียนทุกคน (327 คน) คนละ 1,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 327,000 บาท (ยอดจากการระดมทรัพยากร รวมทั้งสิ้น 357,277 บาท)ในการนี้ นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ร่วมเป...
>>อ่านต่อ
การอบรมครูแกนนำค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรฯ
15-16 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำโครงการ"ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ " ประจำปี 2564 โดย สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาธรรมชาติแ...
>>อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
12 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) มีมติยังไม่อนุญาตให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน( On-site )ได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครองตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้าน ( On-hand ) ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดเตรียมเอกสารการเรียนและแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้เรียนรู้และ...
>>อ่านต่อ
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาฉีดวัคซีนและคัดกรองเชิงรุก COVID-19
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) ให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยเข้ารับการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี และตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID - 19 ที่เทศบาลเมืองท่าช้าง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีที่สถานการณ์ COVID -19 ในจังหวัดจันทบ...
>>อ่านต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 581 หน้า รวมทั้งหมด : 146 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ] Next>>
 
 
 
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
17/101 หมู่ที่ 6  ซ.พิศาลธีรคุณ  ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Tel:039-321616 E-mail :PLschool06@gmail.com
Copyright 2017 Docom. All rights reserved